Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

“Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie. ”  

— chciałabym...
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
9343 499c 500
Przesilenie
Dramat w dwóch zasłonach
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
0019 79e8 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
0419 9f5e
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja vialacrimas lacrimas
8184 d528
Reposted fromursa-major ursa-major vialacrimas lacrimas

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viaszarakoszula szarakoszula
Może moglibyśmy pić razem kawę gdzieś,
Wyjść razem lub nie robić nic razem.
— Pezet
Reposted fromHannna Hannna viaszarakoszula szarakoszula
5215 4b84 500
Reposted fromeleaun eleaun viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7706 3a1e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
7413 0ca9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
Tak właśnie będzie, ponieważ coś we mnie pierdoli geometrię czasu. Coś we mnie odpierdala szopkę pod tytułem: tęsknię.
— Marcin Orliński "Tętno"
5655 c8d0
Reposted fromkaraibski karaibski viahyypia hyypia
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaparadus000 paradus000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl